Vệ Giang

 alt

LÊ THANH PHÁCH

 

Vệ Giang


Tôi thả xuống dòng sông
Những kỷ niệm xưa cũ
Chiều Vệ giang man mác điệu buồn xa
Những mảnh gốm mài mình ngàn năm dưới phù sa
Hững hờ bãi đêm  .
Vết mòn mấy lượt về xuôi
Màu thời gian trang lên tuổi tên
Những cuộc đời vỡ lỡ
Những chuyện tình lãng quên
Những phiến buồn rơi mưa

Rong rêu
Dạt bờ gành bãi
Trôi đi muôn dặm mây hồ
Đã mấy đời sông
Qua mấy đời cầu
Làng mạc
Bãi cồn
Bao cuộc bể dâu

Tôi vớt lên câu hò chiều chết đuối
Mặt trời chếnh choáng vờ say
Trùng trùng vào lòng biển khơi
Dòng Vệ giang biêng biếc muôn đời.